Totalul afișărilor de pagină

joi, 10 octombrie 2013

In Romania,se poate trece peste orice...

Iata cine merita sa ocupe functia de director executiv adjunct - Direcţia Economică, Evidenţă Contribuabili, din cadrul Casei Judeţene de Pensii Olt...care deja este admisa pentru interviu.  Mai mult nu pot sa comentez,pentru ca urmatoarele randuri  de pe saitul Agentiei Nationale de Integritate(ANI) ...spun totul.
Februarie 2012.

"Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către TURCITU Cornelia, Director coordonator adjunct în cadrul Casei Județene de Pensii Olt.
Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, TURCITU Cornelia fiind informată, prin adresa nr. 752/G/I.I./07.01.2011 (confirmare de primire din data de 13.01.2011), despre declanșarea procedurii de evaluare. Prin intermediul adresei nr. 112925/G/I.I./14.10.2011 (confirmare de primire din data de 21.10.2011), lui TURCITU Cornelia i-au fost aduse la cunoștință elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 01.11.2011, TURCITU Cornelia a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.
În urma evaluărilor demarate la 30.12.2010, s-au constatat următoarele:
TURCITU Cornelia s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25.05.2009 - 14.10.2009, întrucât a deţinut, simultan, atât funcția de Director coordonator adjunct în cadrul Casei Județene de Pensii Olt, cât și calitatea de cenzor supleant la S.C. ALUTA S.A. SLATINA, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 94, alin. 2, lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
În perioada 25.05.2009 - 14.10.2009, TURCITU Cornelia a exercitat funcția de Director coordonator adjunct în cadrul Casei Județene de Pensii Olt.
De asemenea, în perioada 2006 - 2009, TURCITU Cornelia a deținut calitatea de cenzor supleant la S.C. ALUTA S.A. SLATINA, fiind realeasă în funcție la data de 04.06.2009.
Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit dispozițiilor art. 94, alin 2 , lit. c) din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ”funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în unități cu scop lucrativ din sectorul public, sau privat, în cadrul unei asociații familiale sau ca persoană fizică autorizată”.
Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.
În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.
Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 15 februarie 2012"
http://www.integritate.eu/ 
Astazi suntem in  10 octombrie 2013 cand se tine concursul pentru ocuparea postului si ma intreb cum au trecut 3 ani ca sa se stearga pacatele acestei doamne...poate pentru cei cu pile,nici ANI nu mai conteaza.
 
Inchei cu Trebuie sa Traiesc.
gabriella.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu